Ansatte

Hestehovan

Tone Anita Almåsbro

Stilling: Assistent
943 35 262
toneanita93@hotmail.com

Karin Margrethe Lien

Stilling: Assistent

Anja Strømhylden

Stilling: Pedagogisk leder

Knoppan

Ann Christin Pedersen

Stilling: Assistent

Patricia Becker

Stilling: Assistent

Helene Hepsø

Stilling: Pedagogisk leder
947 83 708
helenehepso@hotmail.com

Skogstjernan

Anja Strømhylden

Stilling: Pedagogisk leder

Karin Margrethe Lien

Stilling: Assistent

Tone Anita Almåsbro

Stilling: Assistent
943 35 262
toneanita93@hotmail.com

Solsikkan

Gunn Marte Hyllnes

Stilling: Assistent

Marita Eriksen

Stilling: Spesialpedagog

Utdannet barnehagelærer, med videreutdanning som spesialpedagog

Lena Aglen

Stilling: Vikar

Mikal Grong

Stilling: Barnehagelærer
924 46 094
mikalgrong@hotmail.com

Spiran/Blomstran

Morten Risvik

Stilling: Assistent

Randi Evensen

Stilling: Assistent
913 59 871
raneve1964@gmail.com

Trine Opsahl

Stilling: Assistent

Maja Wahl

Stilling: Barnehagelærer
958 67 519
majawahl@msn.com

Andre ansatte

Cicilie Rønning

Stilling: Styrer
91616345
cicilie@natur-idrettsbarnehagen.no

Eline Valan Settnøy

Stilling: Vikar

Karoline Langås

Stilling: Vikar

Wenche Iren Wiik

Stilling: Eier
90113332
adm@natur-idrettsbarnehagen.no

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning som spesialpedagog, veiledingspedagogikk, pedagogikk på småskoletrinnet.