Barnehagens visjon

Natur & Idrettsbarnehagen ønsker å gi små og store positive opplevelser og en meningsfylt hverdag.

Barnehagens overordnede målsetting:

 Målet er å gi barna et solid grunnlag for en sunn og god livsstil for fremtiden.