Dyrene er en viktig del av vårt pedagoisk arbeid

Mange oppvekstarenaer i dagens samfunn har et fjernt forhold til dyr. En av våre mange meningsfylte hverdagsaktiviteter er kosen og samværet med dyra, noe som også gir trening i å vise respekt og ansvar. Å omgås dyr er med på styrke evnen til empati. Evnen til empati er meget viktig i det sosiale samspillet mellom mennesker.
 
I vår barnehagen har vi hatt flere dyr,- vi har att egen Shetlandsponni,  marsvin og kaniner.
 
Vi har ved flere anledninger ruget frem kyllinger og nå har vi en hane og noen høner.
Barnehagen i Bråten er ofte på besøk i stallen som ligger i umidelbar nærhet.