/>

Barnehagen i Bråten

Barnehagen i Bråten ligger ca 0,4 km fra Namsos sentrum, men samtidig i fine landlige omgivelser og i et populært turområde. Som nærmeste nabo har barnehagen en fotballbane, skianlegg, og Namsos kjøre- og ridesenter. Barnehagen har to bygg på til sammen ca 450 m2 som er bygd spesielt tilpasset til barnehagebruk med bl a vannbåren varme i gulv. Tomten er på over 6 mål og er utformet for allsidig lek. Vi har et egen avgrenset "toodler område" for de minste barna. Vi har også en fin naturlekeplass i nærheten av barnehagen. Barnehagen er godkjent som ordinær barnehage for 66 barn i alderen 0- 6 år.

Her har vi 3 avdelinger:

Hestehovan 1-2 år

Skogstjernan 2-4 år

Solsikkan 4-6 år