Språk

Språk/lekegrupper og kommunikasjon er grunnlag for en god sosial utvikling. Vi har fokus på det vi kaller «språkbad» gjennom hele barnehagedagen. To formiddager i uka jobber vi ekstra med språkfokus, hvor målet er å styrke barnas språkutvikling og sosiale kompetanse. Vi bruker blant annet bøker, Snakkepakken, spill og flanellograf i arbeidet med språkstimulering og forberedende lese- og skriveopplæring i barnehagen. Vi har fokus på ”Handlingsplan for lese- og skriveopplæring i barnehagen”.

Hånddukken Tarkus kommer på besøk i barnehagen en gang i blant,

og han lærer barna om trafikksikkerhet