Oversikt over planleggingsdagene

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.Noen av plandagene er felles med de øvrige barnehagene og skolene og noen av dagen har vi valgt selv. Planleggingsdager blir brukt til planlegging, kursing og faglig oppdatering for personalet.

Planlegginsgdagene barnehageåret 2020-2021

14. August

23. November

24. November 

19. Mars

14. Mai