Dagsrytmen til Natur & Idrettsbarnehagen

Mål for dagsrytme i barnehagen

Dagsrytmen kan variere avhengig av alderen på barna og avhengig av vær og vind.

6.45: Barnehagen åpner:For at barna skal få en trygg og rolig start på dage ønsker vi at barnet blir fulgt inn på avdelingen av den foresatte, vi har alltid en godt kjent personal som møter barnet. Barnet blir registrert på oppmøtelisten.

8.00: Frokost: Vi vektlegger et sunt og godt kosthold, hvor barna får mulighet til å lære å smøre maten selv, og god bordskikk er en naturlig del av måltidet, de voksne kan spise sammen med barna.

9.00: Frilek: Barna får selv velge hva de vil gjøre, samtidig som personalet legger til rette for ulike aktiviteter.

Ca 9.30 -10.00: Samling: Brukes til sang, rim og regler, eventyr og samtaler om aktuelle tema. Vi legger vekt på at barna skal være konsentrert i denne stunden.

Ca 10.00-10.30 på tur/ språk- og lekegrupper: Turer gir positive opplevelser og erfaring med ulik natur som skog, fjellogsjø. Barna skal få muligheter til å lære om naturen og miljø gjennom opplevelser og erfaringer. Barna skal lære å bli glad i å være ute og i aktivitet.

Språkstimulering to formiddager har vi ekstra fokus på språk, vi deler da barna inn i små grupper, styrke språkutviklingen og samholdet i gruppen.

Ca 11.30 -11.45: Lunch:Barna får lære å smøre mat selv, lære om kosthold og matlaging på kjøkkenet og over bålet.

14.15: Frukt:Fruktmåltidet er en del av det sunne kostholdet

16.00: Matbit :barna får tilbud om en liten matbit før de skal hjem, rydde og klargjøre til neste dag, sette opp stoler og div før renhold.

16.30/45: Barnehagen stenger: Vi ønsker å si farvel til barna, og det er viktig at vi får registrert at barnet er hentet. De som henter barnet kan se bilder og lese om hva vi har gjort i månedsrapporten og bilder på hjemmesiden.