Dagsrytmen til Natur & Idrettsbarnehagen

Dagsrytme i barnehagen:

Dagsrytmen skal ivareta barnas fysiologiske behov som mat, drikke, hvile, omsorg og nærhet, og samtidig bidra til positiv og allsidig utvikling for barnet. Dagsrytmen kan variere noe avhengig av alderen på barna og avhengig av vær og vind.

06.45: Barnehagen åpner:For at barna skal få en trygg og rolig start på dagen, ønsker vi at barnet blir fulgt inn på avdelingen av den foresatte, og barnet blir da tatt i mot av personalet. Vi får registrert barnas oppmøte i Kidplan, som er en digital oppmøteprotokoll som hver avdeling har på Ipad eller Iphone.

Håndvask: Vi begynner dagen i barnehagen med en håndvask, før vi går inn på avdelingen.

08.00: Frokost: Vi vektlegger et sunt og godt kosthold, hvor barna får mulighet til å lære å smøre maten selv, og der god bordskikk er en naturlig del av måltidet. Kom senest 08.30 hvis barnet ønsker frokost i barnehagen.

08.45: Frilek: Barna får selv velge hva de vil gjøre, samtidig som personalet legger til rette for ulike aktiviteter.

Ca. 09.15 -09.45: Samling: Brukes til sang, rim og regler, eventyr og samtaler om aktuelle tema. Vi legger vekt på at barna skal være konsentrerte i denne stunden.

Fysisk aktivitet er en del av vår hverdag, en eller annen form for aktivitet, dans, balanse, turn, ball lek, yoga o.l.

Ca. 10.00: På tur/ språk- og lekegrupper:

Turer gir positive opplevelser og erfaring med ulik natur som skog, fjellogsjø. Barna skal få muligheter til å lære om naturen og miljøet gjennom opplevelser og erfaringer. Barna skal lære å bli glad i å være ute og i utendørsaktiviteter.

Språkstimulering: To formiddager i uka har vi ekstra fokus på språk. Vi deler da barna inn i små grupper.

Dobesøk og håndvask

Ca. 11.30: Lunsj:Barna får lære å smøre mat selv, lære om kosthold og matlaging på kjøkkenet og over bålet.

14.15: Frukt og brødbit: Fruktmåltidet er en del av det sunne kostholdet, og barna får tilbud om en liten matbit før de skal hjem.

16.30: Barnehagen stenger: Vi ønsker å fortelle om barnets dag i barnehagen, om det lar seg gjøre. Det er viktig at vi får si farvel til barna når dere drar, og at vi også får registrert det i oppmøteprotokollen.