Idrettsleik

Fysisk aktivitet og idrettslek Hvordan skal vi få barn til å bevege seg mer i en hverdag hvor stadig flere er fysisk inaktive? Helt fra fødselen av er det naturlig for barnet å være i bevegelse. Mange oppvekstarenaer i dagens samfunn kan virke hemmende på barnas motoriske utvikling. Vi tar utfordringen, og tilbyr barna romslige lokaler, store, trygge lekeområder og naturlekeplass som gir rikelig anledning til å være i aktivitet og fine turområder. Gjennom lekbetonte idrettsaktiviteter vil vi la barna få oppleve trygghet og følelse av mestring og glede ved å være i aktivitet. Barnehagenes beliggenhet gir mange fine muligheter til å utøve ulike idretter. Målet er ikke at barna skal bli idrettsutøvere, men få glede og erfaringer med allsidig fysisk aktivitet. Flere av personalet i barnehagen har utdanning og interesser innen idrett.