Kontakt

Besøksadresse

Natur & Idrettsbarnehagen AS
Skagevegen 208
7805 NAMSOS

Postadresse

Natur & Idrettsbarnehagen AS
Skagevegen 208
7805 NAMSOS

Telefon

Mobiltelefon:901 13 332
Knoppan:464 11 584
Spiran/Blomstran:464 11 585
Hestehovan:906 65 726
Skogstjernan:464 22 283
Solsikkan:464 22 280

Styrer

Cicilie Rønning
Tlf: 916 16 345
E-post: cicilie@natur-idrettsbarnehagen.no