Natur & Idrettsbarnehagen A/S

Natur & Idrettsbarnehagen AS består av to barnehager, barnehagen på Høknes og barnehagen i Bråten.

 • 0-6 ÅR

 • 36 plasser på barnehagen på Høknes

 • 66 plasser på barnehagen i Bråten

 • Åpningstid kl. 6.45-16.30

 • Barnehagens satsningsområder er natur og friluftsliv, idrettsleik, språk, kosthold og helse

 • Engasjerte, stabile og kompetente personale  

 • Full kost i barnehagen, 3-4 måltider

 • Unike naturomgivelser, skog, fjell og sjø.

 • Barnehagen har flere dyr som f. eks. kaniner, høner, hest, marsvin

 • Hjemmekoselige og moderne lokaler

 • Naturlekeplass i umiddelbar nærhet til barnehagene 

 • Store uteområder som er tilrettelagt for allsidig lek og utvikling

 • Godt og aktivt foreldresamarbeid

 • Barnehagens personale består av både damer og menn i ulik alder

 • Barnehagen har egen minibuss for utflukter

 • Vi dokumenterer daglig begivenheter i barnehagen med foto og tekst

 

 

Begge barnehagene har unike og fine turområder. Dette er populære områder som daglig brukes av befolkningen til rekreasjon, turer og ulike idretter som fotball, hesteriding, ski, kanopadling, friidrett m.m.

Begge barnehagene har store tomter med allsidige lekemuligheter. Sikkeheten er ivaretatt med ekstra høye gjerder. På naturlekeplassene har vi lavvoleir og bålplass. Her finnes mulighet til kreativ lek og aktivteter i naturlige omgivelser. 

 

 

 

Barnehagens overordnede målsetting er å gi barna et solid grunnlag for en sunn og god livsstil for fremtiden. Barn elsker å være i bevegelse og naturen er den perfekte arena for all læring. Ved å utforske og oppleve naturen blir læring til en lek. I vår barnehage ønsker vi å gi barna mange fine barndomsminner, og et solid grunnlag hvor vi vektlegger trygghet, omsorg og læring.

 

 

 Barnehagen i Bråten har 3 avdelinger:

 • Hestehovan (1-2 åringer)
 • Skogstjernan (2-4 åringer)
 • Solsikkan (4-6 åringer)

 

Barnehagen på Høknes har 2 avdelinger:

 • Knoppan (1-3 åringer)
 • Spiran/Blormstran (3-6 åringer)