Barnehagens satsningsområder

Natur og friluftsliv, idrettslek, språk, kosthold og helse er barnehagens satsningsområder.