Barnehagen på Høknes

Barnehagen på Høknes ligger i naturskjønne omgivelser ved Høknesøra friluftsområde og badeplass, ca 5 km fra Namsos sentrum. Med sjø, skog og fjell i umiddelbar nærhet til barnehagen har vi store muligheter for fine naturopplevelser.

Barnehagens lokaler består av i alt syv bygninger, til sammen ca 270 m2. Tomten er på ca 2 mål, og er spesielt tilrettelagt for barnehage. I uteområdet har vi mange bærbusker og frukttrær, kjøkkenhage m.m.  Vi har inngjerdet naturlekeplass med lavvoleir i umiddelbar nærhet til barnehagen. Barnehagen er godkjent som ordinær barnehage med 36 plasser i alderen 0-6 år.