Oversikt over planleggingsdagene

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.Noen av plandagene er felles med de øvrige barnehagene og skolene og noen av dagen har vi valgt selv. Planleggingsdager blir brukt til planlegging, kursing og faglig oppdatering for personalet.

Planlegginsgdagene barnehageåret 2019-2020

12. August

18. Oktober

29. November

9. Mars

22. Mai