Oversikt over planleggingsdagene

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.Noen av plandagene er felles med de øvrige barnehagene og skolene og noen av dagen har vi valgt selv. Planleggingsdager blir brukt til planlegging, kursing og faglig oppdatering for personalet.

Neste plandag er:

31 mai

 

21 Juni