Idrettsleik

Hvordan skal vi få barn til å bevege seg mer i en hverdag hvor
stadig flere er fysisk inaktive? Helt fra fødselen av er det naturlig for
barnet å være i bevegelse og i stadig utvikling. Mange oppvekstarenaer i dagens samfunn kan virke hemmende på barnas motoriske utvikling. Vi
tar utfordringen, og tilbyr barna romslige lokaler og store, trygge lekeområder og naturlekeplass som gir rikelig anledning til å være i aktivitet. Vi har faste tur dager for alle barna i ulike naturomgivelser. Gjennom leikbetonte idrettsaktiviteter vil vi la barna få oppleve trygghet og følelse av mestring og glede ved å være i aktivitet.
Barnehagenes beliggenhet gir mange fine muligheter til å utøve ulike
idretter. Målet er ikke at barna skal bli idrettsutøvere men få glede og erfaringer med allsidig fysisk aktivitet. Flere av personalet i barnehagen
har utdanning og interesser innen idrett. Mestring ­­+ Trygghet= Trivsel