Natur & frilufsliv

Vi har tur dager to/Tre tur-dager i uken. Målet er: oppleve hvordan naturen kan være den perfekte arena for læring og opplevelser. Vi følger årstidene gjennom hele året og de forandringer som skjer i naturen. Vi blir kjent med typiske tegn for årstidene, værets forandringer, vekster, planter, trær, dyr, lyst/mørkt, naturfenomener og former i naturen. Barnehagen har egen kano som gir oss mulighet til å padle og se naturen fra sjøsiden.
Vi skal lære å ta vare på naturen ved å være miljøpoliti i nærområdet. Barnehagen skal videreføre ”Grønt flagg” som er en miljøsertifisering. Vi har nye prosjekt hvert år hvor vi til slutt sender inn en rapport med dokumentasjon på gjennomføringen for å opprettholde sertifiseringen. Årets prosjekt er en videreføring fra forrige års prosjekt. I årets prosjekt skal vi lære mer om hvordan vi kan ta våre på naturen med å lære mer om miljøsortering av avfall.