Ansatte

Hestehovan

Karin Margrete Lien

Stilling: Assistent

Trine Opsahl

Stilling: Assistent

Gunn Bouvier

Stilling: Barnehagelærer

Knoppan

Ann Christin Pedersen

Stilling: Assistent

Patricia Becker

Stilling: Assistent

Trine Opsahl

Stilling: Assistent

Maja Wahl

Stilling: Barnehagelærer
958 67 519
majawahl@msn.com

Skogstjernan

Anja Strømhylden

Stilling: Pedagogisk leder

Trine Opsahl

Stilling: Assistent

Kai Tønne

Stilling: Assistent

Marita Eriksen Sandvik

Stilling: Spesialpedagog

Utdannet barnehagelærer, med videreutdanning som spesialpedagog

Solsikkan

Trine Opsahl

Stilling: Assistent

Judy Heggli

Stilling: Assistent

Ann Karin Davidsen

Stilling: Assistent

Marita Eriksen Sandvik

Stilling: Spesialpedagog

Utdannet barnehagelærer, med videreutdanning som spesialpedagog

Mikal Grong

Stilling: Barnehagelærer
924 46 094
mikalgrong@hotmail.com

Spiran/Blomstran

Morten Risvik

Stilling: Assistent

Randi Evensen

Stilling: Assistent
913 59 871
raneve1964@gmail.com

Trine Opsahl

Stilling: Assistent

Kjersti Aglen

Stilling: Pedagogisk leder
979 76 521
kjersti.aglen91@gmail.com

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning som spesialpedagog. Er i svangerskapspermisjon.

Mette Aakervik

Stilling: Barnehagelærer

Andre ansatte

Tone Anita Almåsbro

Stilling: Assistent
943 35 262
toneanita93@hotmail.com

Fødsels permisjon til nov. 2019.

Gunn Marte Hyllnes

Stilling: Assistent

Er hjemme i svangerskapspermisjon.

Cicilie Rønning

Stilling: Styrer
91616345
cicilie@natur-idrettsbarnehagen.no

Helene Hepsø

Stilling: Pedagogisk leder
947 83 708
helenehepso@hotmail.com

Lene Johansen

Stilling: Vikar
47443139
lene.johansen@live.no

Oda Dølvik

Stilling: Vikar

Fødselspermisjon fra mars 2019.

Victoria Øseth

Stilling: Vikar
976 99 249
victoria19942009@hotmail.com

Henrik Følstad

Stilling: Vikar
91121494

Ramona Tennfjord

Stilling: Vikar
41462021
Ramona-97@hotmail.com

Lena Aglen Aglen

Stilling: Vikar
975 74 012
lena_aglen@live.no

Kristoffer Dille Hopen

Stilling: Vikar
904 13 884
krishop1@hotmail.com

Wenche Iren Wiik

Stilling: Eier
90113332
adm@natur-idrettsbarnehagen.no

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning som spesialpedagog, veiledingspedagogikk, pedagogikk på småskoletrinnet.