Språk

Språk/leikgrupper to formiddager jobber vi ekstra med språkfokus, hvor målet er å styrke barnas språkutvikling og sosiale kompetanse. Vi bruker blant annet bøker, Alle med, TRAS, Snakkepakken, Lock and learn spill og flanellograf i arbeidet med språkstimulering og forberedende lese- og skriveopplæring i barnehagen. Vi har fokus på ”Handlingsplan for lese- og skriveopplæring i barnehagen”.
Barna blir også kjent med beltedyret Tarkus, han kommer innom 1 gang i mnd og har fokus på trafikkopplæring.